Gesprek werkgroep met de gemeente Lopik

Op 16 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden. Geëvalueerd is hoe de afgelopen periode geweest is en ook handhaving stond op de agenda. Direct na de coronamaatregelen van zo wel de gemeente Lopik als Krimpenerwaard is het motorverkeer sterk afgenomen op het dijkvlak dat verboden is voor motoren. Afgesproken is om het aantal bekeuringen niet bekend te maken, dus daar kon geen mededeling over worden gedaan. De laatste tijd echter zie je dat het verbod steeds meer overtreden wordt, zeker nu het lichtbord bij Schoonhoven weg is. Maar ook wordt er minder gehandhaafd.  De gemeente heeft aangegeven dat handhaving een probleem is door de geringe capaciteit bij de politie maar dat de gemeente het wel voortdurend onder de aandacht  brengt. Alternatief zou kunnen zijn de plaatsing van een camera, dit wordt verder uitgezocht.

Aan de gemeente is verzocht om een voorlichtingsbord te plaatsen net voor de Zijdeweg waar het verbod aanvangt. Dit om de motorrijders hierop te attenderen en ook aan te geven wat de omleidingsroute is.

Te constateren valt dat de overlast van motoren bij steeds meer burgers en gemeenten tot acties leidt. Recentelijk is ook in de gemeente Krimpenerwaard hieromtrent een motie aangenomen. In dit kader zullen de beide gemeenten gezamenlijk gaan optrekken.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Motorrijder en Motorhater in gesprek

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Motorrijders negeren massaal verbod Lekdijk

Werkgroep Motoroverlast: ‘Motorrijders negeren massaal verbod Lekdijk’

Minstens 300 motorrijders negeerden afgelopen weekend het motorrijverbod op de Lekdijk(-West) tussen Schoonhoven en Lopik. Dit meldt de werkgroep Motoroverlast Lekdijk Lopik, die al jaren probeert de herrie door motorrijders te beperken.

Klik HIER om het artikel te lezen in het AD Groene Hart

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeenteraad Krimpenerwaard neemt motie overlast motoren aan

KRIMPENERWAARD – De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft een motie aangenomen over de overlast van motoren op polderwegen en dijken in de Krimpenerwaard. Het voorstel was ingebracht door het CDA en Gemeente Belang Krimpenerwaard.

n de motie roepen beide partijen het college op na de coronacrisis – of het aflopen van de huidige noodmaatregelen – actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsook andere vormen van hinder door recreatieve motorrijders op dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen in de gemeente Krimpenerwaard.

Komt het college tot de conclusie dat handhaving niet in voldoende mate kan plaats vinden, dan moeten vervolg scenario’s ontwikkeld worden. De motie verzoekt het college de raad hier van op de hoogte te houden.

De motie draagt het college ook op om in samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.

Klik HIER om het artikel te lezen bij RTV Krimpenerwaard

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Politie controleert vaker op motorverbod op de Lekdijk bij Lopik

De politie gaat vaker controleren of motorrijders zich in het weekend houden aan het verbod voor motoren op de Lekdijk West, nu het voorjaar eraan komt. Voorheen zei de politie dat dit geen prioriteit had vanwege gebrek aan capaciteit.

,,Ik heb in overleg met de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard afgesproken dat de politie meer zichtbaar is en dat er meer prikacties komen’’, zegt Lopiks burgemeester Laurens de Graaf. ,,Omdat er nu een uitspraak ligt bij de Raad van State, de hoogste rechter, is duidelijk dat het verbod juridisch houdbaar is.’’

Lees HIER het volledige artikel in het AD; Karin Verhoef 04-03-20

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente wint hoger beroep afsluiting Lekdijk voor motoren

Instantie                             Raad van State

Datum uitspraak              06-11-2019

Datum publicatie             06-11-2019

Zaaknummer                    201901278/1/A2

Rechtsgebieden              Bestuursrecht

Bijzondere kenmerken                Hoger beroep

Inhoudsindicatie            

Op 16 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lopik een verkeersbesluit genomen tot het gesloten verklaren van de Lekdijk West in Lopik voor motorfietsen gedurende bepaalde tijden.

Klik HIER voor de volledige uitspraak

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Motoroverlast Lekdijk Lopik

De werkgroep Motoroverlast Lekdijk Lopik, is in 2014 opgericht om samen met de gemeente Lopik de al jarenlange en steeds meer toenemende overlast van motoren aan te pakken.

Na veel overleg, waar ook de motorbonden (MAG en KNMV) aanwezig waren, is er in 2017 besloten tot een pilot. De Lekdijk West te Lopik tussen de Zijdeweg en de grens met Schoonhoven, zou gedurende 1/3 t/m 31/10 afgesloten worden in het weekend voor motorrijders. Dit is een stuk van ongeveer 7 kilometer waar de meeste bebouwing staat en met een goede en korte omleidingsroute over de provinciale weg N210. Deze pilot vormde voor de motorbonden de aanleiding om uit het overleg te stappen. Middels registratie met behulp van camera’s is aangetoond dat het aantal motoren met ongeveer 80% afnam.

Middels een gemeente besluit dd 16/2/2018 is het verbod definitief ingesteld vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur in de periode van 1/3 t/m 31/10. Door de motorbonden (MAG en KNMV) is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Midden Holland om het verbod aan te vechten. Door een meervoudige kamer van deze rechtbank zijn op 7/1/2019 de bonden in het ongelijk gesteld. Vervolgens hebben de motorbonden hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Ook dit beroep is bij uitspraak dd 6/11/2019 verworpen, waardoor het motorverbod definitief geworden is.

De werkgroep is nog steeds actief oa in verband met de handhaving.

Posted in Uncategorized | Leave a comment