Wie zijn wij

Werkgroep Motoroverlast Lekdijk Lopik

Correspondentieadres: motoroverlast.lekdijk.lopik@gmail.com

De werkgroep Werkgroep Motoroverlast Lekdijk Lopik is in 2014 opgericht om samen met de gemeente Lopik de al jarenlange en steeds meer toenemende overlast van motoren aan te pakken.

Na veel overleg, waar ook de motorbonden (MAG en KNMV) aanwezig waren, is er in 2017 besloten tot een pilot. De Lekdijk West te Lopik tussen de Zijdeweg en de grens met Schoonhoven, zou gedurende 1/3 t/m 31/10 afgesloten worden in het weekend voor motorrijders. Dit is een stuk van ongeveer 7 kilometer waar de meeste bebouwing staat en met een goede en korte omleidingsroute over de provinciale weg N210. Deze pilot vormde voor de motorbonden de aanleiding om uit het overleg te stappen. Middels registratie met behulp van camera’s is aangetoond dat het aantal motoren met ongeveer 80% afnam.

Middels een gemeente besluit dd 16/2/2018 is het verbod definitief ingesteld vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur in de periode van 1/3 t/m 31/10. Door de motorbonden (MAG en KNMV) is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Midden Holland om het verbod aan te vechten. Door een meervoudige kamer van deze rechtbank zijn op 7/1/2019 de bonden in het ongelijk gesteld. Vervolgens hebben de motorbonden hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Ook dit beroep is bij uitspraak dd 6/11/2019 verworpen, waardoor het motorverbod definitief geworden is.

De werkgroep is nog steeds actief oa in verband met de handhaving.