Motor terreur in Limburg

In het NOS Nieuws zag ik voor het eerst het bestaan van uw federatie.

Hierbij vindt u een brief van mij aan de redactie van de Volkskrant ( artikel u wel bekend )

Deze brief is al eerder , die qua inhoud gelijk , gestuurd  naar verantwoordelijke wethouders van alle gemeentes in het Zuid – Limburgse Heuvelland.

Inmiddels is er een motie aangenomen door de 3 gemeentes van het heuvelland Eijsden- Margraten, Gulpen – Wittem en Vaals, om te komen tot nieuw beleid t.a.v. de toenemende overlast door tourisme ( vooral motorlawaai ).

Om die motie inhoud te geven, zijn een groot aantal organisaties, overheden, belanghebbenden en enkele particulieren ( waaronder mijn persoon ) gevraagd zitting te nemen in een gremium dat de genoemde gemeentes gaat adviseren.

Deze brief is,  qua inhoud gelijk , ook gestuurd naar de KNMV ( Arjan Everink ) naar aanleiding van een eerder artikel in de Volkskrant. Zoals verwacht, heb ik daarop geen reactie gekregen.

Ook de heer Mul van Motor Collectief geeft blijk, net als Arjan Everink, er helemaal niets van te snappen.

De bewoordingen van hr. Mul zijn netjes en bemoedigend, maar daarmee is het lawaai van 10.000 den motoren, die hier door de dorpen rijdt, nog lang niet opgelost. Zelfs als alle motoren binnen de wettelijke grenzen blijven , zijn ze NOG STEES VEEEEL TE LUID !

Zolang  kleine motoren 95  dba mogen maken en zware motoren 106 dba mogen maken, zullen omwonenden het als motor terreur en asociaalgedrag van de motorrijders ervaren .

Pas als motoren rond de 70 tot max 75 dba maken, zijn motorrijders weer welkom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.