Te luid Geluid is uit.

Daar zijn bewonersgroepen en motorrijders het wel over eens, maar wat dan “te luid” is, dat ligt een stuk moeilijker.

Bewoners zijn de geluidsterreur van motorfietsen zat, op zonnige dagen kunnen ze niet in hun eigen tuin of op hun eigen balkon zitten vanwege de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door motorfietsen. In steden en op het platteland is er spraken van ernstige overlast. Ze verenigen zich in bewonersgroepen en sluiten zich aan bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) om zo gezamenlijk de problematiek aan de orde te stellen.

Ze eisen een prettige en gezonde leefomgeving – waaronder begrepen een prettig klimaat, schone lucht en niet onnodig veel lawaai –dat  is een grondrecht.

70 dB(A) is de max: Doelstelling is om de geluidsnormen voor alle motorvoertuigen op het zelfde niveau te brengen. Voor personenauto’s is dat nu 70 dB(A), motorfietsen mogen wettelijk een veelvoud hiervan produceren.

Motorrijders zien hun mooie hobby in gevaar komen en verenigen zich in het platform “Te luid geluid is uit”. Ze verwachten door een convenant het probleem op te lossen.  Verder bagatelliseren ze de problematiek, en hebben het over “de kwalijke streken van motorgeluidhaters”.

De NEFOM heeft in een brief gereageerd op de actie en convenant (zie bijlage). Hierin stellen ze de volgende vragen:

  • U schrijft: we pakken de ervaren overlast samen aan. Door wie en hoe wordt de ervaren overlast vastgesteld? Zijn hiervoor al duidelijke richtlijnen en/of normen vastgesteld waarmee motorrijders een duidelijk houvast hebben? Zo ja, welke zijn dat?
  • U schrijft: twintig motormedia en motorrijdersorganisaties willen dit proces versnellen. Kunt u aangeven wat de concrete doelstellingen op dit onderdeel zijn? Wanneer is de campagne en zijn de acties geslaagd? Wat is er dan concreet bereikt en wanneer?
  • U schrijft “Steeds meer motorrijders schroeven weer de dB-killers in hun pijpen, monteren hun standaard-uitlaten weer en houden hoorbaar en zichtbaar rekening met aanwonenden en medeweggebruikers.”  Wij ervaren dat nog niet zo maar het zou heel mooi zijn als dat wel het geval is. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de onderzoeken en onderzoeksresultaten waaruit dit blijkt. Kunt u ons die overleggen?
  • U schrijft: via de E van Enforcement spreken we de landelijke overheid aan met ons verzoek om meer handhaving op de kleine groep motorrijders die de overlast initieel veroorzaakt. Kunt u de onderzoeksrapporten en resultaten met ons delen waaruit de omvang van deze groep motorrijders blijkt? Kunt u aangeven wat u concreet van de landelijke overheid vraagt om te handhaven op de ervaren geluidsoverlast?

De NEFOM stelt een open gesprek met de vertegenwoordigers namens de 20 initiatiefnemers voor, waarin we tot een gezamenlijke definitie en gedeelde aanpak van het probleem kunnen komen. Samen kunnen bewerkstelligen dat motorrijders hun hobby kunnen blijven uitoefenen zonder overlast te veroorzaken en afsluiting van wegen niet meer nodig zal zijn.

Ondertussen zal de NEFOM doorgaan op de ingeslagen weg. Die komt er in essentie op neer dat wij langs democratische weg op alle bestuurlijke niveaus tot een verdere aanscherping van de maximale geluidsnormen (70 dB(A)) voor alle motorvoertuigen willen komen.

De NEFOM beseft  dat het realiseren van dit streven geduld vraagt, maar zijn ervan overtuigd dat deze missie zal slagen. Op een groot aantal niveaus – wereld, Europees, Nederland, provincies en gemeenten – worden in toenemende mate en in een steeds sneller tempo allerlei initiateven ondernomen die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. En in deze duurzame en gezonde samenleving is er ook geen plaats meer voor geluidsoverlast. Maar wat ons betreft, wel voor motorvoertuigen met max 70 dB(A).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.