Gesprek werkgroep met de gemeente Lopik

Op 16 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden. Geëvalueerd is hoe de afgelopen periode geweest is en ook handhaving stond op de agenda. Direct na de coronamaatregelen van zo wel de gemeente Lopik als Krimpenerwaard is het motorverkeer sterk afgenomen op het dijkvlak dat verboden is voor motoren. Afgesproken is om het aantal bekeuringen niet bekend te maken, dus daar kon geen mededeling over worden gedaan. De laatste tijd echter zie je dat het verbod steeds meer overtreden wordt, zeker nu het lichtbord bij Schoonhoven weg is. Maar ook wordt er minder gehandhaafd.  De gemeente heeft aangegeven dat handhaving een probleem is door de geringe capaciteit bij de politie maar dat de gemeente het wel voortdurend onder de aandacht  brengt. Alternatief zou kunnen zijn de plaatsing van een camera, dit wordt verder uitgezocht.

Aan de gemeente is verzocht om een voorlichtingsbord te plaatsen net voor de Zijdeweg waar het verbod aanvangt. Dit om de motorrijders hierop te attenderen en ook aan te geven wat de omleidingsroute is.

Te constateren valt dat de overlast van motoren bij steeds meer burgers en gemeenten tot acties leidt. Recentelijk is ook in de gemeente Krimpenerwaard hieromtrent een motie aangenomen. In dit kader zullen de beide gemeenten gezamenlijk gaan optrekken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *